card

Ажил мэргэжил

Сургалт боловсрол

Өнөөгийн энэ өрсөлдөөнт нийгэмд сурч, боловсорч, хөгжих боломжийг бий болгох нь компанийн нэг чухал үүрэг. Тиймээс бид компанийн бодлогын хүрээнд сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж, хамтдаа хөгжих хүсэл тэмүүллийг бий болгодог.