card

Бидний тухай

Удирдлагын баг


Бид улс орныхоо хөгжил, дэвшилд хувь нэмрээ оруулж байгаа томоохон төслүүдтэй хамтарч ажиллахдаа чадварлаг, олон талын мэдлэг, туршлагатай хүмүүсээр багаа бүрдүүлсэндээ сэтгэл хангалуун байдаг.


Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Манай гүйцэтгэх удирдлагын баг нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдаж, хяналт тавьж, хуулийн хүрээнд хариуцлагатай ажилладаг.