card
Газрын тосны бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Газрын тосны бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Өнөөгийн байдлаар Монгол Улс газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэгцээгээ 100 хувь импортоор хангаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Газрын тосны мэдээлэл

Газрын тосны мэдээлэл

Монгол Улсын хэмжээнд газрын тосны хэтийн төлөв бүхий хайгуулын 33 талбай ялгаснаас өнөөдрийн байдлаар 28 талбайд 31 гэрээлэгч Засгийн газрын баталсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй